Obrazem: Nové dopravní značení v Mimoni část 3

Třetí část popisuje změny v dopravním značení týkající se ulice Eliášovy, kde je nově zaveden zákaz vjezdu nákladním vozům a autobusům, ulice Hvězdovské, kde dojde k zjednosměrnění úzkého hrdla od ulice Ralské po ulici Lipovou, a úprava zákazu vjezdu ve spojovací uličce ulic Pražská a Křížová.

Obrazová dokumentace, včetně příslušných usnesení Rady města Mimoně v plném znění najdete jako vždy v článku.

Usnesení Rady města Mimoně č. R20 / 548 Dopravní značení pro přehlednost a bezpečnost dopravy

Odst. 9)

Rada města schvaluje ke stávajícím DZ B1 v obou směrech na spojovací ul. Křížová – Pražská viz situace, doplnit dodatkovou tabulku E 13 „JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA“ a ukládá OVDZaŽP MěÚ Mimoň projednat umístění dopravního značení s příslušnými orgány a v případě souhlasu zajistit jeho realizaci.

Stáhnout obrázek k odst. 9) v plné velikosti

Odst. 10)

Rada města schvaluje umístit na začátek ul. Hvězdovská za křižovatkou s ul. Svébořická DZ IP 4b Jednosměrný provoz, v opačném směru za křižovatkou s ul. Lipová 2x DZ B 2 Zákaz vjezdu všech vozidel a v ul. Lipová na výjezdu do ul. Hvězdovská umístit DZ B 24 Zákaz odbočování vlevo. Zároveň ukládá OVDZaŽP MěÚ Mimoň projednat umístění dopravního značení s příslušnými orgány a v případě souhlasu zajistit jeho realizaci.

Stáhnout obrázek k odst. 10) v plné velikosti

Odst. 11)

Rada města města schvaluje umístění DZ B24b (zákaz odbočení vlevo) společně s DZ B12 (zákaz vjezdu pro nákladní vozidla a autobusy) na křižovatce ul. Široká a Eliášova ve směru od ul. Ralská a dále umístit na začátek ul. Eliášova ve směru od Sídliště pod Ralskem DZ s DZ B12 (pro nákladní vozidla a autobusy). Zároveň ukládá OVDZa ŽP MěÚ Mimoň projednat umístění dopravního značení s příslušnými orgány a v případě souhlasu zajistit jeho realizaci.

Stáhnout obrázek k odst. 11) v plné velikosti