Tranzit nad 12 t v Mimoni má nový level

Zákaz tranzitní dopravy nad 12 t celkové hmotnosti centrem města Mimoně je téma, o kterém už bylo napsáno docela dost. Poloha Mimoně na dvou souběžných průtahových komunikacích druhých tříd nedává přílišné naděje na nějakou razantní změnu. O velkém obchvatu města si zatím můžeme nechat jen zdát, plánovaný průtah městem, ano to je ta slavná přeložka silnic 270 a 268, doplatil na technické provedení a řešení tranzitní nákladní dopravy nad 12 t celkové hmotnosti se málem zadrhlo v mrtvém bodě. Nicméně, v poslední době se věci kolem dopravního značení upravujícím tranzit nad 12 t celkové hmotnosti naším městem, přece jen pohnuly a vypadá to, že dokonce správným směrem.

Dopravní značení do roku 2018 na vedlejší koleji

Nejprve je potřeba připomenout onen slavný průtah městem, který dost možná úplně špatnou myšlenku neměl, ale doplatil na naprosto katastrofální technické řešení „most přes most“ a vyhnání celé těžké tranzitní dopravy cca 4,5 – 5 m nad zem v samotném centru města. V dokumentaci k tomuto projektu se už tenkrát objevila jako jedna z možných variant řešení tranzitní nákladní dopravy nad 12 t celkové hmotnosti varianta s pomocí dopravního značení. Varianta však byla uvedená jen okrajově a spíš jen jako alternativní, a ne příliš vhodná, či v nejlepším případě, po rozpoutání vášní kolem celého projektu, jako doplňkové řešení.

Řešení tranzitu pomocí zákazových dopravních značek bylo poprvé veřejně prezentováno už v roce 2015 v Domě kultury Ralsko. Tam poprvé veřejně zazněl požadavek na instalaci zákazových značek pro tranzit nad 12 t, jako jednoduchá, rychlá a levnější alternativa oproti kontroverznímu průtahu středem města.

Viz. článek Ještě není dobojováno.

Dopravní značení po roce 2018 opět ve hře

Průtah Mimoní nakonec skončil u místního referenda, kde jej občané Mimoně odmítli, ale myšlenka realizace zákazu tranzitu nad 12 t celkové hmotnosti přes Mimoň pomocí zákazových dopravních značek zůstala. Oproti velkému obchvatu Mimoně, který je zatím ještě pořád v nedohlednu, to je i přes komplikace s povolením umístění dopravního značení nejrychlejší cesta.

Už v průběhu roku 2018 bylo vypracována komplexní, řekněme neoficiální dokumentace, se všemi širšími souvislostmi, které toto řešení obnáší pro umístění a zavedení dopravního značení, včetně vymezení centra města Mimoně jako beztranzitní zóny. Toto řešení bylo začátkem roku 2019 předáno vedení města Mimoně, jako podklad pro další kroky v této věci.

Město Mimoň, pravděpodobně po jiných předcházejících jednáních týkajících se ulice Malé (proč právě ulice Malá, viz dále), následně podalo 14. 12. 2020 podnět ke stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích se zákazem tranzitu nad 12 t. Tento podnět se týkal právě ulice Malá, která je místní komunikací v majetku města s tím, že:

Tento zákaz tranzitu Malou ulicí v Mimoni, bude dostatečně avizován na jiných, tímto zákazem dotčených komunikacích v místech souvisejících s touto místní úpravou provozu.

Viz. článek Zákaz tranzitu Malou ulicí

Komunikace dotčené zákazem tranzitu nad 12 t Malou ulicí jsou silnice II/268 Mnichovo Hradiště – Mimoň (přímo),
II/270 Doksy – Mimoň (přímo),
I/38 Mladá Boleslav – Česká Lípa (odbočky a sjezdy směr Mimoň)
D10 Liberec – Praha (odbočky a sjezdy směr Mimoň)

Podmínka dostatečné avizace je klíčová a fakt, že ulice Malá je místní komunikace ve vlastnictví města Mimoně, byť je označována jako II/268, tj. jako silnice druhé třídy, se zřejmě nakonec stal onou pověstnou Achillovou patou v nesouhlasném stanovisku Policie ČR, která svůj souhlas podmiňovala doložením statistik o četnosti nákladní dopravy.

Místní komunikace ve vlastnictví právnické osoby, v tomto případě ve vlastnictví města Mimoně, není zařazena do celostátní silniční sítě, a proto není potřeba dokládat statistiky o četnosti nákladní dopravy.

Co bude dál?

Umístění zákazu tranzitu nad 12 t Malou ulicí je podmíněno předchozím nabytím účinností všech stanovení místních úprav provozu na silnicích, které nespadají do působnosti MÚ Česká Lípa. To znamená na dotčených silnicích I/38 Mladá Boleslav – Česká Lípa, II/268 Mnichovo Hradiště – Mimoň a D10 Liberec – Praha.