Řešení nákladní tranzitní dopravy pomocí zákazových dopravních značek I.

Zákaz tranzitní dopravy nad 7,5t

Jak už bylo napsáno v článku Přeložka ll/270 (268) vnitřní průtah Mimoně, dostala celá stavba Přeložky ll/270 vnitřního průtahu městem v referendu v roce 2017 stopku. Než se tomu tak stalo, zazněla v debatách s občany i myšlenka na jiné, levnější, schůdnější, a hlavně rychlejší řešení, a to na prostém a jednoduchém zákazu průjezdu tranzitující nákladní dopravy přes město pomocí zákazových značek. Úplně poprvé to bylo prezentováno na veřejném projednávání přeložky ll/270 vnitřního průtahu městem 10. března 2015. Video k dispozici zde.

Vedení města přislíbilo, že se bude touto variantou zabývat, nakonec se tak opravdu stalo, dokonce se tento záměr dostal až na jednání Zastupitelstva 19. března 2015 a bylo schváleno projednání s příslušnými dopravními úřady s cílem neprodlené instalace dopravního značení. Termín květen 2015. Bohužel, vedení města tuto variantu nedotáhlo do konce s tím, že k takovému kroku není uzpůsobená legislativa. Ještě jeden návrh na instalaci dopravního značení padl na Zastupitelstvu v září 2015 od tehdejšího zastupitele pana Krále, ovšem požadavek uzavřít ulici Malou a U hřebčína zákazovým dopravním značením pro tranzit nemohlo mít, zejména co se týče ulice Malá, šanci na úspěch, protože tento návrh neměl komplexní řešení, které je pro takový krok nezbytné.

Protože zákazové dopravní značení pro průjezd tranzitující nákladní dopravy má širší dopady a souvislosti, nelze ve městě, které má dvě průtahové tepny, uzavřít průjezd tranzitující nákladní dopravy v jedné ulici, aniž by k tomuto kroku následovalo „B“, nebo „C“.

„B“ je včasné upozornění řidičů tranzitujících nákladních vozidel na zákaz tranzitního průjezdu.
Řidič musí mít včasné upozornění, aby měl dostatek času a prostoru se zákazu tranzitní nákladní dopravy vyhnout. Manipulace (couvání, otáčení apod.) s nákladním vozidlem v provozu před zákazovou dopravní značkou, která přijde bez varování, což by byl právě případ uzavření Malé ulice, nepřipadá v úvahu, už jen vzhledem k rozměrům vozidla a zejména k bezpečnosti silničního provozu. Takovéto řešení „natvrdo“ realizovat nelze.

„C“ je změna místní úpravy provozu tak, aby zákaz pro tranzitující nákladní dopravu, který sice přijde bez varování, zároveň hned na místě nabízel alternativu, např. průjezd jinou ulicí apod.
Tato varianta však neřeší případ Mimoně, takže si dále povíme o variantě „B“, pracovně jí můžeme pojmenovat, jako „Řešení tranzitní nákladní dopravy pomocí zákazových dopravních značek, varianta „B““, ať to má správný úřednický název ?. A podíváme se na ní v dalším článku.{jcomments off}