Bude o obchvatu Mimoně referendum?

Květnové zasedání Zastupitelstva města Mimoně přineslo možná zásadní informace o budoucnosti / nebudoucnosti velkého obchvatu. Stavba, o které se mluví již více, než čtyři desetiletí se stále více odsouvá na vedlejší kolej a podle posledních vyjádření vedení města v tomto směru vázne komunikace s Libereckým krajem, který je pro realizaci takové stavby klíčový.

Rada Libereckého kraje na svém čtvrtém zasedání, dne 7. března 2017 vzala na vědomí žádost města Mimoně o vyjádření k předloženému záměru na přeložku silnice II/268 – jihozápadní obchvat města Mimoně, a souhlasila s variantou č. 1, která bude dále projektována jako přeložka v parametrech silnice I. třídy v návrhové kategorii S9,5/70, za podmínky zajištění projekční přípravy do územního rozhodnutí na náklady města Mimoň a uložila Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek informovat dopisem město Mimoň o přijatém usnesení a dalších krocích v rámci předprojektové a projektové přípravy.

Z tohoto usnesení Rady Libereckého kraje vyplývá, že varianta č. 1. jihozápadního obchvatu města Mimoně bude realizována pouze za podmínky, že město Mimoň zajistí veškerou projekční přípravu, až do územního rozhodnutí. A to samozřejmě není všechno. Město Mimoň by v prvních fázích mělo zajistit i výkup pozemků, potřebných pro realizaci jihozápadního obchvatu města. Projekční příprava a výkupy pozemků však nejsou malé peníze. Liberecký kraj se s největší pravděpodobností bude držet své podmínky z března 2017, podle které má projekční přípravu zajistit město Mimoň, a ani snaha města Mimoně vykomunikovat s městem Ralsko, jehož katastrem jihozápadní obchvat města Mimoně také vede, finanční podíl na realizaci projektové dokumentace se nesetkala s kladnou odezvou.

Bývalé vedení města tlačí na pokračování v přípravě celého projektu, to současné v tom vidí, alespoň podle proběhlé diskuse na Zastupitelstvu, ztrátu času a peněz, a raději by se věnovalo jiné variantě řešení dopravy v našem městě a to pomocí zákazových dopravních značek, které je řádově levnější, rychlejší a efektivnější. Efektivita řešení dopravní situace v našem městě pomocí zákazových dopravních značek spočívá především v tom, že vozidla neodklání všechna, ale pouze filtruje tranzitní nákladní dopravu podle tonáže a místa určení převáženého nákladu. Tento systém má nezastupitelný efekt v tom, že nedopustí přeměnu Mimoně na mrtvé město.

Částečný efekt obchvatu si město vyzkoušelo již v letech 2013 - 2014, při humanizaci Pražské a Husovy ulice, kdy byla trasa z Mimoně na Mnichovo Hradiště zcela uzavřená. Stejný efekt nás čeká letos v létě (pokud se tak opravdu stane), kdy by měl Liberecký kraj začít s rekonstrukcí silnice ll/268 z Mimoně na Mnichovo Hradiště.

Naopak, citelně zvýšenou nákladní tranzitní dopravu, vyhýbající se placeným úsekům, může město Mimoň pocítit, pokud vláda ČR dotáhne do konce zpoplatnění silnic l. tříd. To by pro město mohlo mít až fatální důsledky. O tom bylo psáno v tomto článku Plánované rozšíření mýtného se může dotknout i Mimoně

Protože ani občané Mimoně nejsou jednotní v názoru, zda obchvat ano, nebo ne, je možné, že celá situace kolem velkého obchvatu Mimoně dojde až k místnímu referendu.

Varianta 1 Jihozápadní obchvat Mimoně, katastr Mimoň
Varianta 1 Jihozápadní obchvat Mimoně, katastr Mimoň
Varianta 1 Jihozápadní obchvat Mimoně, katastr Ralsko
Varianta 1 Jihozápadní obchvat Mimoně, katastr Ralsko