Máme šanci uspět s prosazením zákazu tranzitu nad 12t?

Od 1. srpna letošního roku začal platit zákaz tranzitní kamionové dopravy na silnici druhé třídy č. ll/605 tzv. “Staré Pražské” mezi obcemi Mýto a Rokycany. Tato bývalá mezinárodní silnice sloužila pro kamionovou dopravu, do vybudování dálnice D5. Po otevření dálnice z Prahy na Plzeň se však na této silnici, která vede prakticky téměř souběžně s dálnicí D5 tranzit nad 12t nezakázal a byla využívána tranzitními kamiony, které se vyhýbaly placení mýta. Přesto, že tato silnice vede téměř souběžně s dálnicí D5, trvalo dlouhé roky, než se zákaz pro tranzit nad 12t podařilo dotáhnout do konce. Dlouhodobě přetížená silnice ll/605 a obce ležící na ní se tak dočkaly řešení, které snížilo tranzitní dopravu nad 12t na 60% původních hodnot. V plánu je proto zakázat tranzitní dopravě i úsek z Plzně do Rokycan.

Legislativní úprava dovoluje obcím zavést zákaz tranzitní dopravy nad 12t,
má to však svá pravidla.

Příklad Rokycan není jediný. Od Roku 2017 platí zákaz tranzitní dopravy nad 12t na Frýdlantsku, od roku 2018 v obci Říčany a okolí, a zákaz tranzitu nad 12t si vybojovaly obce ležící u dálnice D2 už v roce 2014.

Jedním z klíčových faktorů úspěchu byly jasně dané objízdné trasy.
V případě Rokycan dálnice D5, v případě obcí u dálnice D2 to byla logicky dálnice D2, nebo evidentní využívání místních silnic ll. třídy jako zkratky, což byl případ Říčan, nebo za účelem vyhýbání se mýtu obecně.
Dalším velice významným faktorem byla spolupráce obcí, dotčených tranzitní dopravou nad 12t a jejich společný tlak na příslušné krajské orgány a policejní složky. I přes to se zákaz tranzitní dopravy nad 12t podařilo ve všech případech definitivně prosadit až na druhý pokus. Ve všech případech toto opatření znamenalo pokles tranzitní dopravy nad 12t téměř na polovinu.

Jaká je situace u nás?

Pokud se podíváme na situaci Mimoně, kterou si můžeme ilustrovat na přiložené mapce zjistíme, že Mimoň leží v oblasti, kterou obepínají silnice l. tříd.

A přidáme-li k tomu trasy tranzitující dopravy nad 12t (šedá a modrá), můžeme ze situačního nákresu objízdné trasy celkem snadno vyhodnotit.

Jednoduché objízdné trasy existují, Mimoň má i podporu okolních obcí, k procesu zavedení zákazu tranzitní dopravy nad 12t existuje již od r. 2015 legislativní úprava, a v nové situaci, kdy budou od roku 2020 zpoplatněny i silnice l. tříd také (doufejme) i podporu Libereckého kraje, který by mohl významně napomoci prosazení zákazu tranzitu nad 12t na krajských, tedy na silnicích ll. a lll. tříd obecně.

Zároveň se od roku 2020 začne používat satelitní technologie pro výběr mýta, která otevírá nové technické možnosti kontroly tranzitujících kamionů. V kombinaci s kamerovým úsekovým záznamem lze vytvořit velmi účinný kontrolní systém, bez nutnosti neustálé přítomnosti desítek policistů přímo v terénu.

Jednání starostů dotčených obcí s Libereckým krajem proběhnou v pondělí 2. a 9. září 2019.