Nový parkovací systém již ve schvalovacím procesu

V článku Z Dopravní komise, proběhla informace o procesu přípravy na nový systém organizace dopravy v Mimoni. Hlavním tématem květnového zasedání Dopravní komise bylo parkování v centru města. Najít vhodný systém, který by pomohl alespoň částečně eliminovat množství parkujících automobilů v Mírové ulici, dlouhodobě (celodenně) stojících automobilů na náměstí ČSA a neustále se zvyšující počet automobilů parkujících na náměstí 1. máje a to už i v místech, kde žádné parkoviště není. Paradoxně se velmi málo využívá parkoviště v Malé ulici u toalet, které dokáže pojmout mnohem více automobilů, než kolik jich na něm pravidelně stojí. Toto parkoviště se svou polohou u náměstí 1. máje přímo nabízí jako záchytné pro celé centrum města. Pro hovoří i možnost jeho rozšíření a tím minimálně zdvojnásobení jeho kapacity.

Červnové, 17 zasedání Rady města Mimoně schválilo návrh Dopravní komise k instalaci dopravního značení, které by eliminovalo dlouhodobé stání v centru města. Systém vychází z nového označení parkovišť na náměstí ČSA, na náměstí 1. máje a v Mírové ulici, jako parkoviště s parkovacím kotoučem s maximální povolenou dobou parkování 30 min. Parkovací kotouč proto, aby bylo možné označit počátek doby stání a parkoviště s parkovacím kotoučem proto, že každý, kdo takové parkoviště použije, je povinen parkovací kotouč použít. A týká se to i motocyklů.

Kde a jak si mohu obstarat parkovací kotouč?

Každý parkovací kotouč je trošku jiný a záleží na každém řidiči jaký si vybere. Materiál plast, nebo papír. Parkovací kotouč je běžně dostupné zboží. Trafiky, papírnictví, e-shopy.

Místa, kde bude nový systém parkování platit:

  1. Ulice Mírová
  2. Náměstí 1. máje
  3. Náměstí ČSA

Časové omezení platnosti parkovacího systému bude od pondělí do pátku, od 8:00 do 17:00 hod.

Jediná parkoviště v centru města, která zůstanou bez omezení budou obě parkoviště v Malé ulici. Tj za Policií ČR a u toalet.

Omezení parkování na náměstí ČSA a na náměstí 1. máje může město, jakožto majitel těchto komunikací provést samo, v případě ulice Mírová bude potřeba ještě souhlas majitele komunikace, Libereckého kraje.