Rekonstrukce železniční tratě od Zákup do Liberce

Letošní 1. listopad bude znamenat 136 rok existence železničního spojení z České Lípy do Mimoně. Tato původně lokální trať z roku 1883 vedla, s odbočkou do tehdejšího cukrovaru v Nových Zákupech, na mimoňské staré nádraží, jehož hlavní budova a okleštěné kolejiště dodnes stojí. Celá původní trať se zachovala až do roku 1989, kdy byla uvedena do provozu tzv. Dobranovská přeložka, vedoucí od České Lípy do Vlčího dolu v nové trase. Po roce 1989 se využívala už jen část původně lokální trati, zhruba od Vlčího Dolu do Mimoně. V Mimoni se po roce 1991, po odchodu sovětských vojsk zrušilo kolejiště za bývalou Severkou a byla rozebrána vlečka na hradčanské letiště, zbudovaná někdy kolem roku 1950 - 1953.

Vítané železniční spojení s Českou Lípou od začátku využívaly, kromě osobní dopravy tehdejší mimoňské firmy, např. továrna na ohýbaný nábytek Fischel, parní pila a truhlárna Johanna Meidena, nebo firma Rudolf Lazar & Emil Kreher (pozdější EMPE). Současná trať z Mimoně dále na Liberec je o něco mladší, pochází z roku 1900, stejně jako nové současné vlakové nádraží v Mimoni a navazující viadukt přes dnešní silnici na Českou Lípu. Vlaky z České Lípy do Liberce původně neměly přes Mimoň jezdit vůbec. O existenci tratě z Mimoně dále na Liberec tehdy mimoňští radní svedli tvrdý boj až ve Vídni. A jak to bude s další existencí celé tratě z České Lípy do Liberce, dnes označované jako trasa 086? Čeká jí další velká rekonstrukce.

Největší změny přijdou na úseku ze Zákup do Mimoně, čili právě v té dodnes sloužící, původně zbudované lokální železniční trati, která už prostě a jednoduše nevyhovuje současným provozním požadavkům, zejména požadavku na rychlost a efektivnější provoz trati. Ze Zákup do Božíkova bude zbudována přeložka trati v naprosto nové trase a vyhne se současné železniční stanici v Zákupech, která bude zrušena. V poloze nové trasy železniční trati se postaví úplně nová zastávka Zákupy-Božíkov.

V další fázi dojde v úseku mezi Božíkovem a Mimoní ke zmenšení rádiusů současných zatáček, tj. k narovnání trasy železniční trati a zhruba u Bohatic, kde bude změna trasy nejmarkantnější se vystaví i nový železniční mostek.

 

Definitivní zánik původní trasy

Všechny tyto úpravy železniční tratě, mezi Zákupy a Mimoní budou znamenat jediné. Definitivní dokončení změny původní trasy železničního spojení Mimoně s Českou Lípou z roku 1883. Změna trasy zahájená v roce 1988-89 stavbou Dobranovské přeložky bude touto revitalizací v letech 2020 - 2022 dokončena. Z původní trasy železničního spojení Mimoně s Českou Lípou z roku 1883 tak někde zbudou cyklostezky, někde se trasa zruší definitivně a po nějakém čase už jen historie bude znát, kudy původně vlaky z České Lípy do Mimoně jezdily. Jediný zbylý kus původní tratě, dnešní vlečka Mimoň-Nové nádraží - Mimoň-Staré nádraží může ještě chvíli připomínat éru tendrovek, mimoňského průmyslu a odhodlání tehdejších mimoňských radních.

 Co všechno revitalizace železniční trati 086 Česká Lípa - Liberec přinese

Co se týče přeložek tras, tak ty budou realizovány hlavně v již zmiňovaném úseku mezi Zákupy a Mimoní, zejména z důvodu propadů rychlosti a zlepšení efektivity tratě. Záměr dále mimo jiné počítá s rekonstrukcí nástupišť v Jablonném v Podještědí a v Rynolticích, s rekonstrukcí železničních přejezdů, s kabelizací jednotlivých stanic, s výstavbou odpovídajícího sdělovacího a informačního zařízení, elektronická ochrana technologických objektů a technologií, kamerový systém a informační zařízení pro cestující v rekonstruovaných stanicích. Jediné, co zůstane je jednokolejná trať bez elektrifikace.

Komplexní přehled celé akce. Pro zvětšení klikněte na obrázek

Vše směřuje k taktové dopravě

Rekonstrukce železniční trati také směřuje k zavedení taktové dopravy. Taktová doprava je požadována libereckým organizátorem regionální veřejné osobní dopravy, společností KORID LK. A co že to vlastně taktová doprava je?
Jedná se o dopravu, která jezdí v určitých daných intervalech, taktech. Známe to například z MHD ve větších městech, kde linky jezdí po 5, 10, nebo 15 minutách. V případě vlakových spojení by to mohl být třeba interval každé půl hodiny, nebo jedné hodiny... Taktová doprava zahrnuje i minimalizaci přestupů mezi jednotlivými linkami (spoji) a když už přestup, tak co nejvíce komfortní, to znamená bez zbytečného zdržení. Taktová doprava se i lépe a jednodušeji integruje s ostatními druhy přeprav. Například taktová železniční doprava, jezdící v pravidelných intervalech (taktech), je o hodně lépe sladitelná s taktovou dopravou autobusovou (MHD), jezdící také v pravidelných intervalech (taktech).