Ještě není dobojováno

Zákaz tranzitní nákladní dopravy nad 12t celkové hmotnosti na Mimoňsku je tématem diskutovaným již od roku 2012. Prakticky od počátků návrhu na dnes již zrušený průtah městem figuroval v dokumentaci k tomuto průtahu, jako jedna z alternativních variant řešení nákladní tranzitní dopravy. Ale protože v roce 2012 ještě neexistovala legislativa, která by přímo umožňovala krajům zakázat tranzitní nákladní dopravu na svých silnicích druhých a třetích tříd, bylo od této možnosti upuštěno. Byly utlumeny i aktivity týkající se obchvatu města a Mimoň se vydala cestou přímého průtahu městem, který občané města v místním referendu v roce 2017 odmítli a Mimoň se tak po pěti letech prosazování průtahu ocitla opět na rozcestí.

Zákazové značky pro tranzit nad 12t opět ve hře

Od místního referenda se ještě na chvíli přesuňme do roku 2015, kdy se tolik diskutovaný průtah městem veřejně prezentoval v Domě kultury Ralsko. Tam poprvé veřejně zazněl požadavek na instalaci zákazových značek pro tranzit nad 12t, jako jednoduchá a rychlá alternativa oproti velmi kontroverznímu průtahu středem města, vyvolávajícímu velké emoce obyvatel. Podrobnosti jsme psali v článku Řešení nákladní tranzitní dopravy pomocí zákazových dopravních značek I. , kde naleznete i video ze zmíněného veřejného projednávání.

Po místním referendu v roce 2017, kdy občané města odmítli průtah centrem, se Mimoň opět ocitá na rozcestí. Tehdejší vedení města se znovu vrací k obchvatu, kde jsme mezitím v jeho realizací ztratili dalších pět let, tehdejší opozice žádá dotažení koncepce zákazových značek pro tranzit nad 12t do konce. Po komunálních volbách v roce 2018 se z bývalé opozice stala součást koalice, z bývalého vedení města opozice a věci kolem konceptu zákazových značek pro tranzit nad 12t se daly do pohybu a ve druhé polovině roku 2019 bylo rozhodnuto. Liberecký kraj, pod tlakem místních samospráv a tlakem vlády na zpoplatňování silnic první třídy, o kterém jsme psali v článku Mimoně se může dotknout zvýšená tranzitní doprava pro kamiony nakonec souhlasil a celý projekt zákazu tranzitní dopravy na Mimoňsku se rozhodl realizovat.

Složité povolování zákazu tranzitu, nebo neochota?

Žádosti odeslala KSS LK na začátku ledna letošního roku na dopravní inspektoráty policie, a to konkrétně do Děčína, Ústí nad Labem, Mladé Boleslavi, České Lípy a Liberce. „Zatím jsme se bohužel nesetkali s kladným stanoviskem. Důvodem je podle policie například již existující dopravní značení na jiných úsecích anebo požadavek na statistiku nárůstu dopravy na silnicích nižších tříd,“ dodal Sviták.

zdroj: Aktuality Libereckého kraje 15.01.20

Slova pana Svitáka, náměstka hejtmana Libereckého kraje pro dopravu ukazují na složitost získání povolení pro instalaci zákazových značek pro tranzit nad 12t od Policie ČR. Byť se důvody mohou zdát jakkoliv malicherné. Protože pokud někde takové, nebo podobné dopravní značení existuje, není nic jednoduššího, než inkriminované úseky prostě přeznačit. A požadavek na statistiku nárůstu dopravy na silnicích nižších tříd je mírně řečeno absurdní. Už jen proto, že dnes již existuje legislativa zavedená zhruba od roku 2016 (novela Silničního zákona zák. č. 268/2015), která umožňuje omezení tranzitní nákladní dopravy nad 12t na krajských silnicích druhých a třetích tříd bez požadavku na sčítání dopravy.

Ve čtvrtek 2. ledna 2020 oslovila KSS LK se žádostí také silniční správní úřad v České Lípě, Děčíně a Mnichově Hradišti. „Mrzí mě, že se zatím příslušné úřady staví k omezení skepticky. Je to v přímém rozporu s tím, co zaznělo ve slibech od ministra dopravy Vladimíra Kremlíka a od vedoucího Odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Libereckého kraje Jaroslava Řeháka. V žádném případě však nechceme, aby se řidiči nákladních automobilů mýtnému vyhýbali a zatěžovali tak silnice nižších tříd,“ uzavřel hejtman Martin Půta.

zdroj: Aktuality Libereckého kraje 15.01.20

Ani silniční správní úřady nemají jasno. Přitom legislativa (a metodická příručka ministerstva dopravy) mluví jasně:

Typickými silnicemi, pro něž lze toto opatření užít, jsou silnice II. a III. třídy vedoucí v souběhu s úsekem dálnice nebo silnice I. třídy, jehož užití je zpoplatněno, nebo v jejich blízkosti. Dalším typem jsou silnice II. a III. třídy, které slouží jako spojka mezi dvěma úseky dálnice nebo silnice I. třídy, a tranzitní nákladní doprava tyto spojky používá buď, aby si tudy zkrátila cestu nebo aby se vyhnula úseku dálnice nebo silnice I. třídy, jehož užití je zpoplatněno.

Zejména druhý popisovaný příklad, kde lze typicky zavést zákaz tranzitu nad 12t, jako by z oka vypadl Mimoni a okolí, když si přes Mimoň nákladní tranzitní doprava zcela evidentně zkracuje cestu
(spojnice Mnichovo Hradiště - Mimoň - Česká Lípa (Děčín)
(spojnice Jablonné v Podještědí - Mimoň - Mnichovo Hradiště, ev. Česká Lípa)

Závěrem

Postoji Policie ČR a  Silničním správním úřadům lze rozumět snad jen jako zdržovacímu, nebo neznajícímu novelizovanou legislativu. Požadování podmínek nad rámec stanovený zákonem tomu jen nasvědčuje.