Chystaná rekonstrukce ulice Široké, opět s místy pro přecházení

Rekonstrukce další části ulice Široké, chystaná na polovinu letošního roku přímo naváže na již zrekonstruovanou část na dolním Sídlišti pod Ralskem. Nově opravený úsek se tak prodlouží až k ulici Ralská. Co všechno přinese oprava této velmi frekventované ulice, spojnice centra města se Sídlištěm pod Ralskem, o tom se dočtete v článku.

Co všechno projde rekonstrukcí

Vozovka:
Především zde vzniknou jízdní pruhy v šířce 2,75 m v každém směru jízdy a parkovací zálivy o šířce 2 m. Bude tak dostatek místa pro parkování i pro plynulou jízdu vozidel v obou pruzích. Provede se obnova podloží komunikace štěrkodrtí, izolací a podkladovým asfaltem ACP 16+, a finálně na povrchu, jako poslední vrstva po které se bude jezdit bude asfaltového obrusného betonu ACO 11 (asfaltový beton s obrusnou vrstvou o velikosti zrn 11 mm). V křižovatkách budou vytvořena nová místa pro přecházení. O tom, jaký je rozdíl mezi přechodem pro chodce a místem pro přecházení bylo psáno v článku Přechod pro chodce versus místo pro přecházení.

Chodníky:
Chodníky dostanou novou betonovou zámkovou dlažbu, která bude v reliéfech červené barvy. V místech určených pro přecházení vozovky budou obrubníky snížené a celková koncepce chodníků a jejich návaznosti na místa pro přecházení je řešena jako bezbariérová s vodícími liniemi pro občany se sníženou schopností orientace.

Veřejné osvětlení:
Město Mimoň přechází z klasických osvětlovacích těles veřejného osvětlení na LED technologii a nejinak by tomu mělo být i zde, v ulici Široké.

Shrnutí

Rekonstrukce místní komunikace ulice Široká přinese kýžené zlepšení průjezdnosti, pohodlnější parkování, lepší veřejné osvětlení, ale i nová místa pro přecházení, na které si budou muset chodci a řidiči zvyknout. Co rekonstrukce bohužel nepřinese, je zeleň. Projekt nepočítá s žádnými novými stromy, které by mohly být velmi vhodným oživením této ulice.