Mimoňská komunální

Město Mimoň založilo v roce 1996 společnost, určenou zejména pro správu městského bytového fondu, který na ní město Mimoň převedlo. Prakticky od vzniku této společnosti, od 18. května 1998 akciové, se městský bytový fond rozdělil na dvě kategorie: byty městské, které zůstaly pod správou města, a byty komunální, které má pod správou Mimoňská komunální a.s. Proč vznikla tato dvojí správa bytového fondu , který v našem městě máme, o tom lze jen spekulovat. Jako jeden z důvodů se uvádí kontrola nad vybraným nájemným, které se tak nemělo rozplynout v rozpočtu města, ale mělo být použité na reinvestice do spravovaného majetku. Každopádně se nabízí otázka, proč tedy město nepřevedlo všechny byty pod tuto společnost, proč jen část, když jediným akcionářem je město Mimoň, takže by město kontrolu nad bytovým fondem neztratilo...

Otázek je ještě více, když těsně před komunálními volbami 2018 vyplavalo na povrch investiční fiasko, ona známá kauza zateplování / nezateplování bytových domů na Letné a zároveň s ní tvrdá obrana Mimoňské komunální, proti jakémukoliv zveřejňování informací nejen k této kauze, ale o společnosti obecně.

Jak to bude s Mimoňskou komunální dál, o tom rozhodne nové vedení města Mimoně, vzešlé z komunálních voleb 2018.

První změny v Mimoňské komunální

Mimoň kostel a PloučniceMimoňská komunální, společnost založená městem Mimoň, jejíž vznik se datuje k 25. září roku 1996 má pod sebou zejména bytový fond, který získala převody od města v letech 1997 - 1998. K této společnosti se (bohužel) váží i investiční kauzy, ta poslední, předvolební, se týkala nájemních bytů na Letné, resp. formy jejich opravy. V souvislosti s tím vyplynula na povrch i tvrdá obrana Mimoňské komunální proti zveřejňování jakýchkoliv informací, týkajících se nejen této kauzy, ale i informací o této společnosti obecně. Tato společnost byla a dodnes je, často na pranýři ohledně svého finančního výsledku, a v této souvislosti padly i úvahy na její zrušení. V komunálních volbách v roce 2018 se Mimoňská komunální stala vděčným tématem nejen na Zastupitelstvu, své místo si našla i ve volebních programech, plných finančních auditů, či dokonce reálného zrušení této společnosti. Každopádně změny v managementu Mimoňské komunální přišly a teď už nezbývá, než doufat v dobrou práci nového vedení.