Třídíme, nebo jen odhazujeme

O tom, že je dobré odpady třídit, se nemá smysl rozepisovat, to ví snad každé malé dítě. Ale to, že si někteří obyvatelé města pletou místa určená pro sběr tříděného odpadu se sběrným dvorem, kdy se tato místa často stávají regulérními černými skládkami, to už za pár řádků stojí. Tyto zvláštní disciplíny, spočívající v odkládání objemného odpadu, který očividně patří do sběrného dvora, ke kontejnerům na tříděný odpad, nebo prosté odhození čehokoliv na zem, aniž by se dotyčný vůbec obtěžoval hodit odpad do kontejneru, byť by byl prázdný, poloprázdný, nebo v něm prostě bylo místo, či dovoz takového množství odpadu, které za jediný den zaplní celý kontejner, ukazují na problém, který by se měl začít řešit.

Neutěšený stav městských cest pro pěší

Moje v pořadí druhá reportáž se bude týkat neutěšeného stavu místních městských komunikací pro pěší. Zmonitorovala jsem cestu pro pěší od paneláků u koupaliště, kde bydlí spousta seniorů, mezi nimiž jsou senioři s vážným tělesným postižením a špatnou motorikou těla a někteří s těžkou vadou zraku. Jak vidíte podle fotografií cesta k mostu je samý výmol a nerovnost. Moje maminka, která špatně vidí, zakopla o nerovnost na této cestě. Výsledkem jsou dva hřeby a jeden spojovací hřeb na ruce. Ráda bych, aby si představitelé města tuto cestu zkusili projít s šátkem na očích a vyzkoušeli si tak, co znamená pro zrakově a tělesně postižené seniory, každodenní cesta za nákupem.