Zemní plyn v Mimoni a ceny tepla

Společnost ENERGIE Holding chystá zásadní modernizaci dálkového vytápění v Mimoni. Pod hlavičkou projektu GREENHEATING plánuje výrobu tepla a teplé vody přemístit z výtopny Hradčany, ukryté v lese tři kilometry od Mimoně směrem na Ralsko, do města a místo hnědého uhlí začít spalovat zemní plyn. Vydělat by na tom měli odběratelé tepla a životní prostředí.

Bývalá vojenská kotelna v Ralsku, vzdálená zhruba 3 km od Mimoně, zásobující teplem zhruba 3/4 domácností ve městě, se nejpozději do roku 2023 stane pro město Mimoň minulostí. Nová moderní výtopna na zemní plyn bude vybudována na dolním sídlišti pod Ralskem, v budově bývalé kotelny. Nová budova bude ukrývat dva moderní teplárenské kotle na zemní plyn a tři kogenerační jednotky na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (viz. obrázek). Součástí nové technologie budou i vodní nádrže pro akumulaci vyrobeného tepla pro období, kdy jeho výroba převýší aktuální poptávku.

Logickým důsledkem přesunu výtopny do Mimoně bude demontáž teplovodu z města do Hradčan a výstavba 350 metrů nového spojovacího teplovodu ve městě, díky níž bude možné demontovat i teplovod, který se dnes nevzhledně vine centrem Mimoně podél řeky Ploučnice. Teplo se bude vyrábět přímo v místě spotřeby, čímž odpadnou i tepelné ztráty z teplovodu.

Cena tepla by po přechodu na zemní plyn měla zůstat stejná

Společnost Energie Holding plánuje i prodej vyrobené elektřiny, který v kombinaci s moderní a úspornou technologií umožní, i přes vyšší cenu zemního plynu, zachovat konkurenceschopné ceny tepla. Připouští i možnost do budoucna nabídnout elektřinu i přímo svým odběratelům tepla a propojení kogeneračních jednotek s vytápěnými domy vlastní elektrickou sítí a nabídnout svým zákazníkům slevu jak na distribuci, tak na silovou elektřinu.

Zdroj a celý článek naleznete zde:
Informační občasník pro zákazníky tepláren ENERGIE Holding a. s.

Cena dálkového tepla pro rok 2020 zákazníkům v Mimoni klesne

Podle stejného zdroje, společnost ENERGIE Holding, provozující teplárnu v Hradčanech, která doposud zásobuje teplem Mimoň a Ploužnici, by měla cena tepla pro rok 2020 klesnout z původních 636 Kč/GJ na 608 Kč/GJ.


"Naše dva horkovodní kotle mají v součtu výkon pod 20 MW, takže emisní povolenky nemusíme nakupovat a díky tomu, že mimoňská teplárna nemusela zvednout ani jednu ze dvou složek ceny tepla, tj. fixní a skutečný odběr, mohla celý pokles DPH na dálkové teplo z 15% na 10% promítnout do ceny tepla pro své zákazníky.(...) Držet náklady v rozumných mezích může teplárna i díky tomu, že spaluje nízkosirnaté polské uhlí a nemusí proto provozovat odsiřovací zařízení. Všechny výše popsané výhody však s postupujícím bojem proti klimatické změně a spalování uhlí vymizí. To je důvod, proč ENERGIE Holding připravuje zásadní modernizaci své teplárny, v rámci které přejde na spalování zemního plynu a hlavní výtopnu přesune do Mimoně."


Vysvětluje Ing. Libor Štěpán, předseda představenstva ENERGIE Holding.

Zajímavé počty na závěr

1) Výše zmíněná cena tepla pro konečné odběratele, která by měla klesnout z původních 636 KČ/GJ na 608 KČ/GJ zejména v důsledku změny sazby DPH, je tvrzení více než zajímavé. Když se totiž podívám na poslední vyúčtování, kde je uvedená cena 544 KČ/GJ pro teplo, resp. 599,83 KČ/GJ pro ohřev TUV, pak mne taková informace spíš děsí, než těší. Ale uvidíme na jaře 2021, jaká bude skutečná účtovaná cena.

2) Cena zemního plynu do budoucna poroste, to se dá vzhledem k jeho neustále se zvyšující spotřebě očekávat. Kogenerace může do jisté míry pomoci udržet cenu tepla v rozumných mezích. Zůstává jen otázkou jak dlouho.

Objekt bývalé kotelny na dolním sídlišti pod Ralskem