Vyúčtování za teplou vodu, aneb z bloku do objektu

Seznam článků

Co se teplé vody týče, základní rozpočet tepla, spotřebovaného na ohřev teplé užitkové vody (TUV) vychází z podobných principů, jako rozúčtování tepla. To znamená rozdělení na základní a spotřební složku, jen s tím rozdílem, že zde dochází k rozdělení v poměru 30 % základní složky ku 70 % spotřební složky, oproti teplu, které se dělí v poměru 40 % ku 60 %. Viz článek Vyúčtování za teplo, aneb od zúčtovací jednotky k radiátoru K tomu všemu je ovšem ještě potřeba přičíst náklady na studenou vodu, spotřebovanou na ohřev teplé užitkové vody (TUV). Jaký je tedy konkrétní postup při rozúčtování nákladů za teplou užitkovou vodu si popíšeme v tomto článku.

 Začneme u složek

Náklady na teplou vodu se rozdělují na:

Základní složku nákladů na teplou užitkovou vodu
(30 % z celkových nákladů za teplo, spotřebovaného na ohřev teplé užitkové vody)
Tato složka je opět, stejně jako u tepla určena na základě podlahové plochy bytu a pokrývá náklady, které nejsou závislé na odebraném množství teplé vody. Jedná se o náklady na udržení vyhláškou upravených parametrů teplé vody, tj. udržování předepsané teploty.

Spotřební složku nákladů na teplou užitkovou vodu
(70 % z celkových nákladů za teplo, spotřebovaného na ohřev teplé užitkové vody)
Tato složka je rozúčtována na základě údajů z vodoměrů, podle počtu osob nahlášených v bytě a dalších parametrů, které si následně vysvětlíme.

Studenou vodu spotřebovanou na ohřev teplé užitkové vody
(100 % z celkových nákladů za studenou vodu, spotřebovanou na ohřev teplé užitkové vody)
Tato složka závisí na množství studené vody v mspotřebované na ohřev teplé užitkové vody.

Služby a kódy

Proto, abychom mohli začít samotný výpočet, musíme si nejdříve ze všeho popsat jednotlivé služby, které jsou v souvislosti s vyúčtováním teplé užitkové vody (TUV) na vyúčtování uvedeny pod kódy, abychom dokázali rozpoznat, které položky se teplé užitkové vody (TUV) týkají.

Kód (číselné označení) služby Název služby
[201] Teplo 
[202] Teplá užitková voda (TUV)
[205] Vodné / Stočné (V/S)
[207] Společné osvětlení
[208] Odpadky
[209] Žumpy

Z uvedených kódů vidíme, že teplé užitkové vody se týkají první tři řádky s kódy [202]
viz obrázek níže

 Dále si popíšeme, jaké jednotky a hodnoty se skrývají za čísly označujícími jednotlivé sloupce

Sloupec Název Popis
Služba Kód služby, pro kterou je výpočet na řádku uveden.
Viz předcházející tabulka.
2 Procento
nákladů
Procento nákladů za celou zúčtovací jednotku (blok, dům)
Podobně jako teplo se i TUV rozděluje na složky
3 Náklad
celého bloku
v Kč
Procento nákladů za celou zúčtovací jednotku (blok, dům)
vyjádřené v korunách
4 Dodaných jednotek
v bloku
Procento nákladů za celou zúčtovací jednotku (blok, dům)
vyjádřené v GJ
5 Název
dodaných jednotek
Název dodaných jednotek (GJ, m...)
6 Průměrná cena
za dodanou jednotku
Průměrná cena za 1 GJ, za 1 m...)
7 Poměrových jednotek
v bloku
Celkový počet poměrových jednotek v zúčtovací jednotce (blok, dům)
8 Jednotky použité
pro rozpočítání nákladů
V tomto sloupci se násobí podlahová plocha bytu [23]
x
počet bytových jednotek, pro které se vyúčtování provádí [25]
9 Cena za
poměrovou jednotku
Stejně jako u tepla se rozúčtují všechny poměrové jednotky z určené složky,
aby mohla být určena cena za jednu poměrovou jednotku.
10 Náklad objektu
v Kč
Výsledný náklad objektu (bytu) za příslušnou složku.
15 Naměřená spotřeba
studené vody v m3
Naměřená spotřeba studené vody v m3 na bytovém vodoměru
(zápočet pro vodné / stočné)
16 Naměřená spotřeba TUV Naměřená spotřeba teplé vody v m3 na bytovém vodoměru
23 Výměra
účtované bytové jednotky
Výměra bytu v m2 určená jako plocha pro vytápění (viz. výpočet za teplo)
24 Počet osob Počet osob hlášených v účtovaném bytě
25 Objekt Zúčtovaný byt

Není toho vůbec málo, ale samotný výpočet tak strašidelně, jako tato tabulka nevypadá. Jen je potřeba si uvědomit, že do ceny teplé užitkové vody se promítá ještě cena za studenou vodu spotřebovanou na ohřev teplé užitkové vody (TUV).

Ještě si na ilustračním obrázku ukážeme čísla a popisky sloupců na vyúčtování, vysvětlených v tabulce

Pokračování na další straně