Elektronická komunikace s úřadem

Doba, kdy se na úřad muselo téměř se vším začíná být minulostí. Digitální technologie již nabízejí nástroje, kterými lze s úřady komunikovat bezkontaktně, prostřednictvím webových aplikací.
Jedním z projektů, navazujícím na celostátní koncept Digitální Česko je Portál občana, který umožňuje přímou komunikaci konkrétního občana s úřady na celostátní úrovni a jeho varianta Portál občana města, umožňující přímou komunikaci s úřady měst a obcí.

Portál občana města

Přímá komunikace s městem, resp. s Městským úřadem ve věcech souvisejících přímo s konkrétní osobou, např. žádost o stavební povolení, žádost o dotaci, nebo třeba uhrazení poplatku za komunální odpad, či poplatku za psa, či řešení konkrétní životní situace, logicky vyžaduje (musí vyžadovat) autorizaci, aby bylo jasné, od kterého konkrétního občana platba, či žádost přišla.

Přístup ke službám Portálu občana, včetně služeb Portálu občana města splňuje účet u národní identitní autority (NIA - edentita.cz). Jak lze bezplatně účet vytvořit? Stačí dva kroky:

 1. Založení identifikačního prostředku - stačí vyplnit sedm informací. Podrobný popis pro založení identifikačního prostředku.
 2. Aktivaci identifikačního prostředku - lze opět provést on-line, prostřednictvím portálu národního bodu, nebo na kterémkoli CzechPointu, včetně CzechPointu na městském úřadě. K aktivaci účtu potřebujete identifikační kód zaslaný po úspěšném založení účtu na e-mailovou adresu, mobilní telefon a doklad totožnosti. U přepážky požádejte o poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel jiné osobě, konkrétně pak Správě základních registrů (IČ: 72054506).

Pokud máte vytvořený a aktivovaný identifikační prostředek, lze se do Portálu občana přihlásit různými způsoby:

 1. Přihlášení prostřednictvím uživatelského jména a hesla, které jste zadali při založení Vašeho identifikačního prostředku na portálu národního bodu. Přihlášení dokončíte zadáním ověřovacího kódu, který Vám bude zaslán ve formě SMS na Vaše telefonní číslo.
 2. eObčanka (nový občanský průkaz s čipem s aktivovanou elektronickou funkcionalitou).
  Pro takové přihlášení je potřeba čtečka dokladů a nainstalovaný příslušný software.
 3. Bankovní identitou. Ve většině případů zadáváte shodné údaje, jaké používáte pro přístup k internetovému bankovnictví.
 4. Pomocí datové schránky, pokud máte vytvořenou.

Další způsoby přihlášení

Po prvním přihlášení do Portálu občana je v nabídce Přehled dostupná základní nabídka:

 • Centrální evidence osobních dokladů
 • Česká správa sociálního zabezpečení
 • Registr obyvatel
 • Katastr nemovitostí

Základní nabídka je ve formě dlaždic. Některé dlaždice obsahují přesměrování do samostatných portálů, jiné nabízejí jednoduché informace jako např. stav bodového konta řidiče či počet listů vlastnictví evidovaných v Katastru nemovitostí.
Aby Portál občana mohl uživateli připomínat např. expiraci platnosti dokladů, je užitečné si v nabídce Nastavení doplnit kontaktní údaje v podobě e-mailové adresy, případně mobilního telefonního čísla.

Základní nabídku lze rozšířit o další dlaždice pomocí tlačítka Přidat službu. A přesně tímto způsobem se bude moci přidat také dlaždice mimoňského portálu občana, až bude dostupný. A právě touto přidanou dlaždicí (službou Portálu občana města) se z Portálu občana na celostátní úrovni dostanete na Portál občana města na obecní úrovni.

 

Pokud se budeme bavit o připravovaném Portálu občana města Mimoně, pak se dostaneme k variantě Portálu občana města od firmy Gordic se sídlem v Jihlavě.

Do tohoto Portálu občana města lze přistupovat jak z osobního počítače (PC), tak z notebooku, tabletu, či z chytrého telefonu a obsahuje tyto základní vlastnosti:

 • Provázanost na Portál občana Ministerstva vnitra
 • Různé typy autentizací, pomocí NIA, eObčanky, Bankovní identity, nebo pomocí přístupu přes MojeID

Tento Portál občana města může obsahovat tyto moduly:

 • Formuláře pro různé životní situace
 • Platební bránu
 • Modul Závazky
 • Elektronickou podatelnu
 • Elektronický podpis formuláře (nutná instalace rozšíření webového prohlížeče)
 • Modul Dotace pro zpracování žádostí občanů o dotace

Další možností je rozšíření o modul Rezervační systém, napojení na rezervační systém společnosti Reservatic. Tento systém umožňuje on-line objednání termínu pro úkon úředníka. Rezervace je takto možné spravovat na jednom místě. Každá úspěšná rezervace je automaticky zanesena do kalendáře občana na Portálu občana města.

Celý systém prakticky ruší úřední dny a hodiny a občan bude mít možnost komunikovat s úřadem kdykoliv a odkudkoliv.

Příklad webového rozhraní Portálu občana města Znojmo

 

Příklad webového rozhraní Portálu občana města Mnichovo Hradiště