Nové ceny tepla od 1. ledna 2022

Překotný růst cen energií v letošním roce se nevyhnutelně musel odrazit i v cenách za teplo, dodávané pro centrální vytápění Mimoně. O kolik více zaplatíme v příštím roce za teplo a jak průměrně vzrostou měsíční náklady na teplo, to všechno naleznete v článku. Dočtete se také o tom, jakým způsobem se změní účtování tepla městu Mimoň a jaké to bude mít dopady na konečného spotřebitele, v případě městských bytů na nájemníky, nebo také v jaké fázi je připravovaná stavba kogenerační jednotky na sídlišti pod Ralskem.

Ceny tepla pro rok 2022

V příštím roce vzrostou ceny tepla od dodavatele ENERGIE Holding pro dodávky městu Mimoň v průměru o necelých 17%, což bude znamenat průměrný měsíční nárůst pro běžný byt o velikosti 3+1 o 165,- Kč / měs. Roční náklady na teplo, rozuměj roční náklady pro vytápění a pro ohřev studené vody se tak zvednou o 1980,- Kč.

Jedná se o průměrný nárůst nákladů, skutečný nárůst nákladů na teplo se odvíjí od velikosti (výměry) bytu a vytápěné plochy, která je zapsaná ve vyúčtování služeb ke konkrétnímu bytu a domu.

Cena za 1 GJ dodané tepelné energie se v případě vytápění a ohřevu teplé vody vyšplhá na více než 700,- Kč / GJ, konkrétně se bude jednat o cenu 708.77, - Kč / GJ.

Protože teplárna na Ploužnici, která dodává teplo pro Mimoň využívá k výrobě tepla uhlí v kombinaci s biomasou, není navýšení ceny tak razantní, jak by se vzhledem k obrovskému nárůstu cen energií dalo očekávat. Cena uhlí nerostla tak extrémně, jako cena plynu, a spalování biomasy je levnější alternativou, která dokázala růst cen tepla ztlumit.

Z ceny dvousložkové na cenu jednosložkovou

Od ledna 2022 se mění i způsob účtování tepla městu Mimoň. A to tak, že se z ceny dvousložkové přejde na cenu jednosložkovou. O co konkrétně jde a co konkrétně se změní?

Cena dvousložková se skládá z části proměnné a stálé.

Proměnná složka se účtuje dle skutečných spotřeb odběrného místa.
To znamená, podle toho, kolik tepelné energie se v konkrétním odběrném místě skutečně spotřebovalo.
Stálá složka vychází ze sjednaného množství tepelné energie dle odběrových diagramů. Stálá cena se sjednává ze tříletého průměru skutečných spotřeb každého odběrného místa samostatně.
To znamená, kolik tepelné energie se skutečně spotřebovalo za tři roky děleno třemi.
Příklad:
Na odběrném místě X se skutečně spotřebovalo:
1 rok 900 GJ
2 rok 850 GJ
3 rok 1020 GJ
Za tři roky se na tomto odběrovém místě spotřebovalo
900 + 850 + 1020 = 2770 GJ a průměr za tyto tři roky je 2770 / 3 = 923,33 GJ.

Stálá složka (sjednané odběrové množství tepelné energie) pro toto odběrové místo je 923,33 GJ / rok. A toto sjednané množství a z toho vycházející cena podle tarifních pásem a sazeb je pro toto místo základem pro účtování tepelné energie a je zanesené v odběrovém diagramu.
Odběrové diagramy jsou však součástí smluvního vztahu, a tudíž se tyto informace nikde nezveřejňují. Z tohoto důvodu je velice složité, nebo lépe řečeno téměř nemožné se k těmto informacím jako řadový spotřebitel (nájemník) dostat a možnost kontroly správnosti účtované ceny tepla za jednotku (GJ) je v podstatě nulová.

Cena jednosložková, jak už název sám vypovídá, je naopak velmi jednoduchá, pro zákazníka tudíž srozumitelná, transparentní.

Společnost ENERGIE Holding nově zavádí od začátku roku 2022 v Mimoni jednosložkovou cenu tepelné energie, která je pro zákazníky srozumitelnější a výhodnější.

  • Zákazník bude po celý rok hradit stejné měsíční zálohy.
  • Vyúčtování proběhne za kalendářní rok s cenou podle skutečných nákladů.
  • Zákazníkům (v tomto případě městu Mimoň) zároveň odpadá povinnost schvalování odběrových diagramů, které byly podkladem pro účtování stálé složky.

Tento způsob vyúčtování jsme zavedli, abychom vyhověli přání našich zákazníků. Stejným způsobem účtujeme tepelnou energii již čtvrtým rokem v našich lokalitách Litoměřice a Louny.

Bc. Libor Hrnčiřík
společnost ENERGIE Holding
místopředseda představenstva

Cenu tepelné energie si proto lze snadno zjistit na webu společnosti ENERGIE Holding na tomto odkazu

Jak dál se zamýšlenou kogenerační jednotkou

Na dolním sídlišti pod Ralskem, v objektu bývalé kotelny se již delší dobu pod názvem Green Heating připravuje projekt výstavby kogenerační jednotky. Co to kogenerační jednotka je, je popsáno v článku Zemní plyn v Mimoni a ceny tepla. V kostce řečeno jedná se o systém, který spalováním zemního plynu vyrábí teplo a elektrickou energii.
Kogenerace je však založená na spalování zemního plynu, jehož cena raketově roste. Z tohoto důvodu se v současné době rozhoduje o dočasném odložení investice do projektu Green Heating a to i přes to, že by do konce roku 2021 mělo být vydáno stavební povolení.

Raketový nárůst cen zemního plynu, a budoucí dostupnost energií obecně, včetně dopadů na obyvatele Mimoně řeší společnost ENERGIE Holding už delší dobu. V průběhu posledních dvou let si u specializovaných společností zadala vypracování odborných studií na alternativní zdroje tepla a elektrické energie, které by omezily závislost na dostupnosti i ceně zemního plynu a zajistily tak trvalou udržitelnost a nízkou cenu energií pro obyvatele Mimoně. Zhruba v první polovině prosince 2021 byla vyhotovena konečná studie, se kterou se společnost ENERGIE Holding detailně seznámí a výsledky bude následně prezentovat vedení města Mimoně a na základě společných jednání s městem Mimoň se dohodne další postup. Konečným cílem je zajištění spolehlivého, levného a trvale udržitelného tepla pro obyvatele Mimoně.

Tisková zpráva společnosti ENERGIE Holding k cenám tepla pro rok 2022

Ceník tepelné energie společnosti ENERGIE Holding pro rok 2022

Dvousložková cena tepla a možnosti její optimalizace