Třídíme, nebo jen odhazujeme

O tom, že je dobré odpady třídit, se nemá smysl rozepisovat, to ví snad každé malé dítě. Ale to, že si někteří obyvatelé města pletou místa určená pro sběr tříděného odpadu se sběrným dvorem, kdy se tato místa často stávají regulérními černými skládkami, to už za pár řádků stojí. Tyto zvláštní disciplíny, spočívající v odkládání objemného odpadu, který očividně patří do sběrného dvora, ke kontejnerům na tříděný odpad, nebo prosté odhození čehokoliv na zem, aniž by se dotyčný vůbec obtěžoval hodit odpad do kontejneru, byť by byl prázdný, poloprázdný, nebo v něm prostě bylo místo, či dovoz takového množství odpadu, které za jediný den zaplní celý kontejner, ukazují na problém, který by se měl začít řešit.

Přemýšlet se vyplatí

Jednoduše stačí nebýt lhostejní ke svému okolí, k sousedům, ke své ulici, čtvrti, ke svému městu. Máte doma tolik odpadu, že by jste plastovými pytli zaplnili čerstvě vyvezený kontejner? Zkuste popřemýšlet, jestli by nebylo lepší odvézt je do sběrného dvora, než zaplnit kontejner, který zůstane celý týden až do dalšího vývozu plný a ostatním "drobným přispěvatelům" již nedáte šanci, aby tam svůj vytříděný odpad vložili. Máte drobnou firmu, prodejnu, a máte spousty papírových krabic, či kartónových obalů? Odvezte to rovnou do sběrného dvora. Kontejnery na tříděný odpad nejsou na takový objem zařízené a opět znemožníte ostatním, aby do nich odložili svůj drobný vytříděný papírový odpad. Máte objemný odpad (koberce, matrace, nábytek a pod.) a nevíte, jak se ho zbavit? Zkuste se, než takový odpad odnesete ke kontejnerům, domluvit Compagem. Určitě pomohou. Nebude to sice zadarmo, ale na druhou stranu - kolikrát se zbavujete třeba starého nábytku...

Represe až jako poslední řešení

Řečeno strohou mluvou zákona, je jakékoliv odkládání odpadů mimo místa k tomu určená nelegální. To znamená, že místa určená pro sběr tříděného odpadu do kontejnerů k tomu určených, jsou opravdu jen pro tříděný odpad. Každý jiný odpad, který tam nepatří, nebo není uložený v kontejnerech, je nelegálně odložený. Objemný odpad, i objemný vytříděný odpad, který se do určených kontejnerů nevejde, patří do sběrného dvora. Objemný odpad odložený jinde, než ve sběrném dvoře je nelegálně uloženým odpadem. Nelegálně uložený odpad je v podstatě černá skládka, porušující zákon o odpadech a obecně závaznou vyhlášku města Mimoně. A za zakládání černé skládky je možné dostat docela solidní pokutu.

Fotopasti, represe a pokuty by však měly být až na posledním místě a doufejme, že situace v našem městě tak daleko nedojde. Úplně postačí, když si pár jedinců uvědomí, jak málo stačí k tomu, abychom zde měli trochu lepší místo k žití.

Sběrný dvůr Mimoň

Jaké odpady a za jakých podmínek můžeme ve sběrném dvoře v Mimoni odevzdat? Stačí splnit dvě základní podmínky.

 1. Bydliště v Mimoni, nebo v obci, která pod Mimoň patří (Vranov, Srní potok)
 2. Doklad o zaplacení známky za svoz a likvidaci komunálního odpadu (pokud nemám, vystaví na MěÚ)

 Ve sběrném dvoře mohu odevzdat:

 • již výše zmíněný velkoobjemový odpad (nábytek, koberce, matrace, atp.)
  max. 500 kg / osoba / rok
 • nebezpečné složky komunálního odpadu (motorové, převodové, tlumičové oleje, barvy, ředidla apod.)
  lepenku, eternit.
  max. 100 kg / osoba / rok
 • pneumatiky
  max. 5 ks / osoba / rok
  (pneumatiky lze odevzdat k likvidaci i v pneuservisu, při výměně ojetých pneumatik za nové)
 • elektrozařízení (televizory, lednice, mrazáky, monitory apod.)
  elektrozařízení patří mezi zpětně odebírané výrobky.
 • sklo
 • papír
 • plasty
 • kovy

Provozní doba:

Pondělí - čtvrtek 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Pátek 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Sobota 08:00 - 11:00  

 

 

 

 

Kontakt: +420 724 265 670

Mapa:

Čeho se naopak ve sběrném dvoře nezbavíte je stavební suť. Tu musíte odvézt přímo na skládku ve Svébořicích.

Kontakt skládka Svébořice: +420 737 248 855

Mapa skládka Svébořice:

Co mohu vytřídit do kontejnerů

Mapa sběrných míst na tříděný odpad v Mimoni