Těžba na Tlustci a tranzitní doprava

Neustále probíhající spor o těžbu na nedalekém kopci Tlustec u Luhova přináší velkou nejistotu v dalším vývoji dopravní situace v Mimoni. Je to doslova jen pár dní, co byl Libereckým krajem přijat zákaz tranzitní dopravy vozidly, nebo soupravami vozidel, nad 12t na vybraných silnicích ll tříd. Mezi nimi i obě "naše" silnice, ll/270 Doksy - Mimoň - Jablonné v Podještědí a ll/268 Mnichovo Hradiště - Mimoň - Zákupy - Nový Bor. Obě tyto jmenované silnice protínají naše město a proto je na nich Libereckým krajem uplatněný zákaz tranzitní dopravy nad 12t velmi žádoucí. Ale co se stane, pokud by se opravdu těžba na Tlustci znovu obnovila? Bude zákaz tranzitu pro nákladní dopravu nad 12t plnit svůj účel i pro dopravu jedoucí do kamenolonu a odvážející vytěžený materiál z kamenolomu na Tlustci?

Nejprve si v několika stručných větách připomeňme, co to vlastně tranzit je. Zjednodušeně se jedná o dopravu, která oblastí vyznačenou zákazovými značkami pro tranzit jen projíždí. To znamená, že v této oblasti nemá žádnou nakládku, ani vykládku, nejede do servisu, nebo v této oblasti nemá sídlo firmy. Podrobnější rozepsání a vysvětlení, co tranzitní doprava je, najdete v článku Co je a co není tranzit. Pro názornou ilustraci si na přiložené mapce zjednodušeně ukážeme, jakou oblast týkající se Mimoně budou zákazové značky pro nákladní tranzitní dopravu nad 12t vymezovat a kde se lom na Tlustci v porovnání se zákazem tranzitu nachází.

Z polohy lomu na Tlustci vidíme, že jediná rozumná příjezdová trasa do lomu Tlustec pro nákladní vozidla je po silnici ll/270 v úseku Luhovské křižovatky, mezi Mimoní a Jablonným v Podještědí. Je to silnice, kde bude platit zákaz tranzitu nákladní dopravy nad 12t, ale jak již bylo napsáno, nákladní vozidlo, které má v oblasti vymezené dopravními značkami zakazující tranzit nakládku, v tomto případě by se jednalo o lom Tlustec, nespadá do režimu tranzitu a může tyto zákazové značky ignorovat.

Řeč čísel

Pokud vezmeme v úvahu proklamovanou roční těžbu na Tlustci, tj. 840 000 tun čediče, pak z toho můžeme vyvodit denní produkci, která vychází, po odečtení sobot a nedělí, cca 3200 t čediče denně. Toto množství, pokud by se vše odváželo jen automobilovou dopravou, odpovídá zhruba 118 nákladním soupravám denně. Výrazná preference železniční přepravy vytěženého materiálu, jak dobývací firma slibuje, může automobilovou dopravu snížit v průměru o 3/4, tj. o 2400 tun denní produkce, které pojedou po železnici a tím pádem nám zbyde 800 tun denní produkce určených pro automobilovou nákladní dopravu. Což opět převedeno v hrubých číslech, odpovídá 30 nákladním soupravám denně. Některé nákladní soupravy mohou přijet od Jablonného v Podještědí a stejnou trasou se vrátit, čili by přes Mimoň nejely vůbec, jiné soupravy mohou přijet od Zákup, od Doks, či od Mnichova Hradiště a stejnou cestou se vracet a tyto nákladní soupravy by přes Mimoň naopak projížděly 2x. Variant příjezdů a odjezdů nákladních souprav je samozřejmě více, ale v průměrných hrubých odhadech vychází denně 30 nákladních souprav při plné poptávce po vytěženém čediči, který je podle slov důlní společnosti nejkvalitnější v ČR.

Neplatí ani zákazy jízd

Další věc, kterou je potřeba zmínit, jsou zákazy jízd pro nákladní vozidla. Protože hlavní příjezdové silnice do kamenolomu Tlustec, ll/268 od Mnichova Hradiště, ll/270 od Doks, nebo od Jablonného v Podještědí a ll/262 (ll/268) od České Lípy (Zákup) jsou druhých tříd, neplatí na nich zákaz jízdy nákladních vozidel nad 7,5t a nákladních souprav nad 3,5t. Co to znamená?

  1. Tyto zákazy jízd pro nákladní vozidla platí celoročně, pouze na dálnicích a na silnicích l. třídy, v neděli a ve dnech pracovního klidu od 13 do 22h.
    Což by nemusel být až takový problém, protože lze předpokládat, že lom na Tlustci by byl v neděli uzavřený.
  2. Tyto zákazy jízd pro nákladní automobily platí, pouze na dálnicích a na silnicích l. třídy, také v období prázdnin, od 1. června do 31. srpna, v pátek od 17 do 21h, sobotu od 7 do 13h a v neděli od 13 do 22h.
    A zde by již mohly v letní sezóně v pátek odpoledne a v sobotu dopoledne přijít komplikace. Silniční síť v centru Mimoně a v Okrouhlické ulici má velmi limitující propustnost a průjezdní profily.

Existuje řešení?

Těžba na Tlustci není otázkou dnů, ani měsíců, existuje však reálná možnost jejího spuštění. Letos v lednu dokonce Liberecký kraj udělil výjimku k těžbě na Tlustci, odpůrci těžby naštěstí v květnu uspěli s odvoláním. Spor se však vleče dál a není vůbec jisté, s jakým výsledkem nakonec skončí. Šance, jak zabránit překročení rubikonu je jedině v jednání s Libereckým krajem ve spolupráci s ostatními, přímo či nepřímo dotčenými obcemi Brništěm, Luhovem, Postřelné, Velkým Valtinovem a Jablonným v Podještědí.