Zákaz tranzitu nad 12t schválen

Zářijové Zastupitelstvo přineslo mimo jiné jednu zásadní informaci, a to je schválení zákazu tranzitující dopravy na 12t celkové hmotnosti. Dopravní situace v našem městě se tím pádem ještě letos změní. Jestli to bude zásadní zlom, nebo jen "kosmetická úprava", to ukáže čas. Každopádně se podařilo něco, co bude mít pro Mimoň hmatatelný dopad a význam. Řešení přišlo opravdu na poslední chvíli a dost možná tomu pomohlo i plánované zpoplatnění silnic prvních tříd od 1. ledna 2020. Tady už Liberecký kraj musel nějakým způsobem konat a je nutné dodat, že nejhlasitěji a nejradikálněji se k tomuto důležitému tématu stavěla Mimoň.

Ohlédnutí do minulosti

Potřeba nějakým způsobem řešit dopravní situaci v Mimoni je stará už více, jak 40 let. O obchvatu Mimoně se mezi řečí mluvilo už před rokem 89. Kolem roku 1992, byla ve hře možnost využití letiště v Hradčanech, jako základnu pro opravu leteckých motorů a ruku v ruce s touto možností dostal obchvat Mimoně reálnější obrysy. Nakonec se nic ze zamýšleného plánu nekonalo a dopravní řešení pro město, kde se sbíhají dvě silnice druhých tříd bylo opět v nedohlednu. Po dlouhé odmlce a občasných volebních slibech, které vyústily do ztracena se po roce 2006 začalo poprvé uvažovat o zcela jiném dopravním řešení a to o průtahu městem. Ano, přesně o tom průtahu, který svou koncepcí od začátku vzbuzoval emoce obyvatel Mimoně. Ale zároveň k zamýšlenému průtahu centrem Mimoně přichází alternativa právě v podobě zákazových dopravních značek, kterou Zastupitelstvo v březnu 2015 schvaluje, v říjnu 2015, bere na vědomí nesouhlasná stanoviska dotčených orgánů státní správy, policie a majetkových správců, a navíc pověří tehdejšího starostu k jednání s Libereckým krajem ke změně kategorizace dvou hlavních tranzitních silnic druhé třídy protínající Mimoň na silnice první třídy. Co by to ve světle dnešní intenzity dopravy znamenalo, si jistě každý dokáže představit.

V roce 2015 však přichází legislativní úprava Zákona 13/1997 o pozemních komunikacích, která dala obcím zákonem posvěcenou pravomoc zákazové dopravní značky pro tranzit nad 12t za určených podmínek využít. Od té doby se dopravní značky zakazující tranzit staly jedinou alternativou k zamýšlenému průtahu městem, který občané Mimoně na podzim roku 2017 definitivně v místním referendu odmítli a zákazové dopravní značky pro tranzit nad 12t se staly jedinou možnou a rozumnou cestou, jak omezit nákladní dopravu centrem města.

Není řešení, jako řešení

S nástupem nového vedení města Mimoně se možnost omezení nákladní dopravy začala řešit a ve hře byla i možnost uzavření celé Malé ulice, po které vede jedna větev tranzitující dopravy. Protože ulice Malá je místní komunikace, město by k tomuto kroku nepotřebovalo souhlas Libereckého kraje. Nicméně, řešení by to nebylo koncepční, protože by téměř ničemu nepomohlo. Město by sice (teoreticky) dosáhlo uzavření této ulice pro tranzitní dopravu, ale takové řešení "natvrdo" by spíš znamenalo ještě větší dopravní komplikace na Husově ulici, kterou by se kamiony musely vracet zpět, v Okrouhlické ulici, kterou by kamiony použily, jako alternativní výjezd z města, nebo by zákaz porušily, protože by řidiči jinou možnost prostě neměli. Řešení muselo přijít komplexní, to znamená uzavření celé oblasti Mimoňska a včasná avizace zákazu tranzitu. K tomuto řešení nakonec Liberecký kraj pod realitou zpoplatnění silnic prvních tříd a pod tlakem starostů dotčených obcí, nakonec přistoupil.

Už letos

Na zářijovém Zastupitelstvu již mohl současný starosta p. Král oznámit, že je dobojováno a zákaz tranzitu nad 12t vstoupí (doufejme, že ještě letos) v platnost. Podle posledních informací to definitivně posvětila Rada Libereckého kraje a zadala správci krajských silnic KSSLK zpracovat příslušný projekt a dokumentaci.