Do tříděného odpadu nově i jedlé tuky a oleje

Nově budou mít obce povinnost zajistit oddělený sběr jedlých olejů a tuků, a celoroční sběr biologicky rozložitelných odpadů. Něco z toho už známe, něco bude ve třídění odpadů novinkou. Biologicky rozložitelné odpady (tráva, listí, větve, rostliny) se již na území města Mimoně shromažďují v kontejnerech u bývalé kotelny na dolním Sídlišti pod Ralskem, naproti zahradnictví. Nově je tato služba pro sběr biologicky rozložitelných odpadů celoroční, povinnost celoročního sběru biologicky rozložitelného odpadu platí od 1. dubna 2019, a navíc k ní přibyde povinnost obce umožnit sběr jedlých olejů a tuků (fritovací olej, ztužené tuky apod.). Povinnost odděleného sběru jedlých olejů a tuků začne platit od 1. ledna 2020.

 

U nás v Mimoni

Město Mimoň má cca 30 míst se speciálními kontejnery pro tříděný odpad na papír, plasty, sklo, někde i textil a použité drobné elektro. Zde je odkaz na mapku se sběrnými místy, včetně seznamu, co na kterém místě můžete vytřídit. Nicméně v první fázi se budou použité jedlé oleje a tuky odebírat ve sběrném dvoře. Jak? Použitý jedlý olej, či tuk se přelije do jakékoliv použité PET lahve, plastového kanystříku apod., dobře uzavře a odevzdá se ve sběrném dvoře do určené nádoby. Obaly, ve kterých použitý jedlý olej a tuky do sběrného dvora přinesete jsou považovány za nevratné. Pravidla pro uložení jedlých tuků a olejů na sběrný dvůr by měla být stejná jako u ostatních druhů odpadů, které do sběrného dvora přivážíte. Nehledejme za tím nic složitého, použitý jedlý olej nebo tuk prostě přelejeme do nějaké použité PET lahve, dobře uzavřeme a odevzdáme ve sběrném dvoře. Otevírací doba sběrného dvora v Mimoni je pondělí až pátek od 8:30 do 16:00 hod. Odkaz na sběrný dvůr Mimoň.

A jak dál?

 Odevzdávání použitého jedlého oleje a tuků ve sběrném dvoře je sice v souladu s novelou vyhlášky o odpadech, ale pro občany nejméně schůdná a kostrbatá cesta, jak se tohoto druhu odpadu legálně zbavit. Proto by v další fázi mohly přijít ke slovu speciální nádoby určené pro sběr použitých jedlých olejů a tuků, tak zvané “Tuktejnery”. Není to nic jiného, než obyčejná plastová popelnice s otvorem ve víku pro vhození dobře uzavřené PET lahve s použitým jedlým olejem, nebo jedlým tukem, označená logem, nebo nápisem pro sběr použitých jedlých olejů a tuků. Tento kontejner / popelnice na použité jedlé oleje a jedlé tuky by mohla na určených sběrných místech v Mimoni rozšířit počet umístěných speciálních nádob a tím usnadnit občanům jednodušším způsobem tento odpad třídit.
(
zdroj ilustrační fotografie Olomouckádrbna.cz)

Pro sběr odpadů a nakládání s nimi má město Mimoň obecně závaznou vyhlášku, kterou bude nutné aktualizovat, aby odpovídala nově zaváděným standardům.

Proč vlastně jedlé oleje a tuky třídit

Nejsnadnější je olej z pánve vylít do kuchyňského dřezu nebo do záchodu a při mytí nádobí přidat o trochu víc jaru. Jenže tuky v odpadu udělají pořádnou neplechu a v trubkách určitě neplatí, že „kdo maže, ten jede“. Tuk se spojuje s ostatními odpady, tvrdne a snižuje průchodnost trubek – od bytové přípojky až po městskou kanalizaci. O nežádoucím vykrmování hlodavců v podzemí nemluvě. Zvyšují se nároky nejen na městský rozpočet, ale i na peněženku každého z nás. Péče o bytovou přípojku odpadu totiž patří mezi běžnou údržbu bytu, kterou si platí i lidé v nájemních bytech.

Odpadní tuky je možné po recyklaci použít při výrobě metylesteru, který se přidává do nafty jako biopalivo. Další využití je v kosmetickém průmyslu, gumárenství nebo v chemickém průmyslu.