Aktuálně z Máchova kraje

V květnu letošního roku odhlasovalo Zastupitelstvo města Mimoně vstup do zapsaného spolku Máchův kraj destinační management z. s. Město si tak otevřelo cestu například k čerpání dotačních výzev Libereckého kraje, kde není oprávněným subjektem město, individuálních dotací pro turistické oblasti, k výhodnějšímu postavení při spolufinancování projektů, výhodám společné inzerce a propagace v médiích a rovněž k možnosti rozhodování při řízení a směřování turistické destinace. Poloha Mimoně na severozápadním okraji Máchova kraje dává ideální příležitost k využití města jako turistické základny pro poznávání této destinace. Co všechno ve spolku Máchův kraj destinační management proběhlo, aktuálně probíhá a co se chystá do budoucna, o tom si můžete přečíst v článku.

Máchův kraj destinační management z. s. vznikl právně jako zapsaný spolek v květnu 2018. "V první fázi oficiálního fungování bylo nutné si vytyčit hranice celé oblasti nejprve v rámci Libereckého kraje, a celkové fungování v rámci kraje. Museli jsme vytvořit základní vizi, základní strategii a základní cíle, kterých jsme chtěli do 3 let dosáhnout. Neboli, vytvořit základní prezentaci pro následující krok." píše mimo jiné ve svém dopise Petr Hozák, ředitel spolku. "Hned poté začalo budování členské a partnerské základny. Během dalších 10 měsíců tedy cca do června 2019 jsme tedy dělali především na tom, abychom vybudovali členskou a partnerskou základnu, což bylo nutností pro získání oficiální certifikace. O certifikaci jsme museli zažádat a jedním z našich cílů bylo ji i získat, vzhledem k nastaveným pravidlům financování od Libereckého kraje. Pro certifikaci je potřeba doložit a mít připraveno hned několik dokumentů, mimo jiné i velký strategický dokument, marketingový plán a akční plán na další roky. Tvorba těchto dokumentů, kde byla součástí i analýza území nám zabrala další měsíce. O strategické dokumenty se postarala pí ředitelka Geoparku Ralsko Mgr. Lenka Mrázová - členka správní rady naší agentury a společně se mnou je hlavním výkonným členem."

"Mimo jiné jsme pracovali na několika dotačních žádostech, které jsme chtěli při rozjedu získat. Grantové výzvy vypsal Liberecký kraj a my jsme úspěšně získali 400 tis. provozní dotaci, 150 tis. na podporu značky Máchův kraj, 87 tis. na propagaci TOP 10 míst Máchova kraje a zároveň 100 tis. na monitoring návštěvníků naší oblasti a naší marketingové činnosti."

Nový webový turistický portál

"V těchto projektech je i tvorba nového turistického webového portálu, který bude navázán na datový sklad Libereckého kraje, tedy na společnou databázi turistických cílů, společenských a kulturních akcí, fotek, tipů na výlet a dalších. Webové stránky jsou v současné době ve vývoji a jejich spuštění plánujeme v listopadu tohoto roku. Trochu se opozdily kvůli tvorbě nového loga Máchova kraje, protože doposud jsme měli zapůjčené logo od svazku obcí Máchův kraj.

 První informační materiály a hlasování již během října

"V projektu podpory značky Máchova kraje je hned několik aktivit. Krom webových stránek i Turistické noviny, které vyšli v červnu 2019 a byly po celou sezónu zdarma k dispozici na všech infocentrech v naší oblasti a dokonce na některých hotelích a ubytovacích místech. Velkým plusem bylo, že turistické noviny vyšly v červnu jako speciální příloha Mladé fronty dnes v Libereckém a Středočeském kraji.

Během října a listopadu vznikne foto info brožura o celém území, trhací mapy s tipy na výlety, krátká promo videa, od fotografů získáme fotografie do naší fotobanky oblasti."

"Projekt TOP 10 míst představí TOP 10 cílů, které vyberou na základě fotografii sami uživatelé sociálních sítí (hlasování se spustí v půlce října), zástupci infocenter a samozřejmě projdou sítem členů agentury. Vzniknou jednotlivé propagační letáčky, podpora na sociální síti a krátká videa."

Další aktivity

"Během zimy a jara jsme se účastnili několika veletrhů cestovního ruchu, kde jsme prezentovali Máchův kraj (České Budějovice, Bratislava, Praha, Forbikes, Hradec Králové, Jablonec nad Nisou a Brno)."

"V červenci 2019 přišla radostná zpráva - od agentury Czechtourism jsme obdrželi oficiální certifikaci turistické destinace s dekretem. Obdrželi jsme pouze dvě výjimky na věci, které logicky vyplynuly z ročního fungování agentury a naopak jsme obdrželi hodnocení silných stránek v rozvojové a marketingové strategii, či stanovených a ucelených produktových řadách (aktivní dovolená na kole a u vody, geoturistika, agroturistika, cesta za inspirací,...). Certifikace platí nyní 12 měsíců, za které musíme splnit všechny výjimky. Poté platí certifikace další 3 roky."

"Tiskovou zprávu o získané certifikaci otiskla napříkald MF Dnes, Českolipský deník či je k přečtení v Dokském zpravodaji zde online verze:
http://www.doksy.com/assets/File.ashx?id_org=2821&id_dokumenty=18216 na straně 8."
 
"Další tiskové zprávy vyšly jako malé články v tisku. Online si je můžete opět přečíst v Dokském zpravodaji, například v srpnovém čísle o navázání spolupráce s jezerní oblastí Lohsa v Německu, která by měla přinést možnost získání zkušeností, inspirace a možnost účasti v dotačních titulech ministerstev."
 
"Seznam členů a partnerů se určitě objeví na nových webových stránkách. Celkem je to na členy cca 28  a partnery 40 subjektů."

"V srpnu také proběhlo jednání se zástupci vznikající lokální destinace Mělnicko - Kokořínsko o možnosti spolupráce, kde by se tato lokální oblast stala součástí oblastní destinace Máchův kraj, který by se svou rozlohou dostal do Středočeského kraje."

"Agentura nemá žádného zaměstnance. Já společně s Lenkou Mrázovou na tom pracujeme ve svém volném čase a v rámci náplně naší pracovní činnosti. Od příštího roku to bude díky radním a zastupitelům Libereckého kraje možná jinak, jelikož kraj plánuje uvolnit dostatečné finance na personální výdaje a zaměstnance. Stále jsme ve fázi budování, bohužel nejde vše hned a tak jednoduše. Tak nám prosím držte palce."
 
Za poskytnuté informace děkuji řediteli spolku Máchův kraj destinační management z. s. panu Petrovi Hozákovi.
 
-JM-