Sekce s přehledem článků o turistických trasách v okolí města Mimoně. Najdete zde nejen pěší trasy, vedoucí po oficiálně značených turistických cestách, ale nabídneme zde i trasy, vedoucí zčásti i po oficiálně neznačených úsecích, které jsou sice více outdoorové, ale schůdné. Alternativa pro ty, kdo vyhledávají místa a trasy s minimální návštěvností a nebojí se alternativ.

Sekce je rozdělená do dvou kategorií. Jedna kategorie jsou pěší turistické trasy a druhá kategorie obsahuje cyklistické trasy. Samozřejmě i cyklistické trasy mají své alternativy a jsou, pokud to je možné, kombinovány s pěšími turistickými trasami. Nejsou však, a ani nemohou být naprosto identické s pěšími trasami, protože to v některých případech prostě možné není.

Pěší turistické trasy navržené tak, aby reflektovaly co největší počet zajímavých míst a co největší počet výhledů, pokud jsou možné. Některé z nich jdou i mimo turistické značení, přesto jsou dobře schůdné, jen vyžadují alespoň základní outdoorové vybavení. Hodí se alespoň trochu lepší boty. Délka je maximálně do 20 km pro celodenní výlety, a některé z nich jsou koncipované i pro kombinaci s hromadnou dopravou (vlaky, autobusy). Ve většině případů je to systém pěšky TAM, autobusem, či vlakem ZPĚT.

Přejít do kategorie Pěší turistika

Protože Mimoň prozatím postrádá větší návaznost na cyklostezky, prozatím vede centrem města jen jedna cyklotrasa, jako součást Zelené cyklomagistrály Ploučnice, která však na jižním okraji města v této chvíli končí a cyklotrasa č. 2041 prochází pouze okrajem města, a další cyklotrasa č. 3046 těsně před městem odbočuje a do Mimoně vůbec nevede, bylo nutné při sestavování cyklotras kolem Mimoně alternativně využít i turistické cesty pro pěší. Samozřejmě tam, kde to bylo možné. Proto nejsou takto sestavené cyklotrasy kolem Mimoně úplně vhodné pro silniční kola, i když se nikdy o žádný těžký terén nejedná.

Přejít do kategorie Cykloturistika